Residència per a Gent Gran i Centre de Dia al conjunt “Illa Equipaments del Mercat del Guinardó”.

Guinardó Elderly Care Center / Barcelona. 2008-2015

Client: Welfare & Family Department of Catalan Government.
Developer: REGESA.
Built up area: 5.460,89sqm.
Budget: 6.224.971,47€
With Bayona Valero Arq.

2016/2015 – Special Mention.“Mostra d’Arquitectura Catalana” – COAC