Casal de Joves al conjunt “Illa Equipaments del Mercat del Guinardó”

Guinardó Market Youth Center / Barcelona.  2008-2015

Client: Barcelona City Council / Horta Guinardó District.
Developer: REGESA
Built up area: 1.087,02 sqm.
Budget: 1.392.450,07€
With Bayona Valero Arq.

2016/2015 – Special Mention.“Mostra d’Arquitectura Catalana” – COAC