Partners.

BAYONA VALERO ARQUITECTES
www.bayonavalero.com

MOJO/MOJO Architecture Desing
www.mojomojo.fr

Amidaments i pressupost.

DALMAU-MORROS TÈCNICS SLP
www.dalmaumorros.com

Instal·lacions.

ARC BCN ENGINYERS CONSULTORS
www.arcbcn.cat

PROISOTEC
www.proisotec.cat

Topògraf.

ALTIPLÀ SERVEIS TOPOGRÀFICS
www.altipla.cat

Estructures.

BERNUZ-FERNÀNDEZ ARQUITECTES SLP

Juan Domingo Amores, arquitecte

Imatges.

CLAUDINARELAT
www.claudinarelat.com

Joan Azorín, arquitecte
www.azorindelrio.com

Fotografia.

Jordi Canosa / www.jordicanosa.com
Jordi Surroca / www.jordisurroca.com
Bernard Tartinville / www.tartinvillephoto.com
Sofia Gómez Zúcar / https://sofiavisual.com/

Web.

ELSALTRES / Roger Vicente, art director
www.elsaltres.com